אחריות תאגידית


מטמיעים שיקולים אתיים, חברתיים וסביבתיים בהתנהלותנו השוטפת

עמוד הבית > אחריות תאגידית

כקבוצה מובילה בתחומי הבריאות, אנו מחוייבים לנהוג באחריות, בהוגנות ובשקיפות מול כל בעלי העניין שלנו – הלקוחות, השותפים עסקיים, הצרכנים, העובדים והקהילה בה אנו פועלים.

עשייתנו בתחום האחריות התאגידית והחברתית זוכה שנה אחר שנה לדרוג פלטינה פלוס, שהינו הגבוה ביותר בדרוג "מעלה" לאחריות תאגידית, המדרג למעלה מ- 100 חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות מהמובילות בישראל.

מחוייבים לקהילה


המחויבות שלנו לקהילה מבוססת על שותפות של 80 שנה בקהילות בהן אנו פועלים.
אנו קשובים לצורכי הקהילה בקרבה אנו חיים, ופועלים יחד עם עמותות וארגונים חברתיים במגוון פרוייקטים, במטרה לקחת חלק ביצירת שנוי חברתי חיובי.

למידע נוסף

מתנהלים באתיקה


אנחנו, מחוייבים להצלחה ומובילות תוך שמירה על התנהלות ערכית ומוסרית בהתנהלותנו השוטפת על פי הכללים בקוד האתי שלנו. הקוד האתי של הקבוצה נכתב
וגובש יחד עם העובדים שלנו והוגדרו בו כללי התנהגות ראויים מול מחזיקי העניין השונים – עובדים, מנהלים, לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים.

כמו כן, וכחלק מהמחויבות האתית שלנו, יישמנו מדיניות נגד שוחד, נגד שחיתות, כולל מינוי קצין ציות והקמת תוכנית תאימות מלאה, המבוססת על הוראות חוק ארה"ב (FCPA) על פרקטיקת השחיתות הזרה (UPA) ועל אמנת ה- OECD בנושא מאבק בשוחד.

לקוד האתי המלא

מחוייבים לסביבה


אנו פועלים להגברת השפעתנו הסביבתית החיובית על ידי עמידה בדרישות חוק סביבתיות, הטמעת תהליכים וטכנולוגיות סביבתיות והפעלת תכניות סביבתיות בקרב עובדינו. פעילותינו בתחום כוללת מחזור, צמצום שימוש במשאבי מים וחשמל, מעבר לרכבים היברידיים, שדרוג מערכות מיזוג, צמצום פסולת וצמצום עבודה עם נייר.

האחריות הסביבתית היא גם אחד מתחומי הפעילות העסקית שלנו. חברת הבת LDD הינה המובילה בישראל בתחום שיקום קרקעות ומי תהום.

מדיניות מניעת שוחד


מחויבים לנהל את עסקינו ברחבי העולם ביושרה, בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, ובהתאם לחוקים, כללים, תקנות, קודים והנחיות החלים על מניעת שוחד ו/או שחיתות ("ABAC"). המדיניות שלנו קובעת כיצד אנו פועלים למניעה, איתור וחקירה של שוחד ושחיתות, בכל צורה שהיא.